Όροι χρήσης

Παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι οι "Όροι χρήσης" παρέχονται τόσο για δική μας όσο και δική σας προστασία. Με αυτούς καθορίζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών που περιέχονται στο stadia.gr.

• 1. Όλα τα κείμενα που περιέχονται στο stadia.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Γιώργου Ξενίδη, βάσει του νόμου 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το νόμο 100/1975). ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή αυτών των κειμένων με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς γραπτή άδεια του δημιουργού.

• 2. Κάποιες από τις φωτογραφίες που περιέχονται στο stadia.gr ανήκουν σε διάφορα άτομα, εταιρίες ή οργανισμούς. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης δηλώνεται σαφώς, και υποχρεούστε να επικοινωνήσετε μαζί του πριν προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση αυτών των εικόνων.

• 3. Εκτός από τις φωτογραφίες που περιγράφονται στον Όρο #2, όλες οι υπόλοιπες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Γιώργου Ξενίδη, βάσει του νόμου 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το νόμο 100/1975). Σημειώνεται ότι η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Η χρήση αυτών των φωτογραφιών (οι περισσότερες εκ των οποίων φέρουν εμφανώς το λογότυπο "stadia.gr") ΔΕΝ ειναι ελεύθερη και υπόκειται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε όλους τους παρακάτω Όρους.

• 4. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες από τις φωτογραφίες που περιγράφονται στον Όρο #3 για παρουσίαση σε έντυπο μέσο, υποχρεούστε να αναφέρετε στην ίδια σελίδα και σε ευκρινές σημείο το "website www.stadia.gr" ως πηγή των εικόνων.

• 5. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες από τις φωτογραφίες που περιγράφονται στον Όρο #3 για παρουσίαση σε δικτυακό τόπο (website), υποχρεούστε να εισάγετε σύνδεσμο (link) αναφοράς ΣΕ ΚΑΘΕ ιστοσελίδα (page) όπου σκοπεύετε να περιλάβετε κάποια τέτοια φωτογραφία. Παρακαλείστε να αναφέρετε τους συνδέσμους σας στη διεύθυνση: http://www.stadia.gr. Η τοποθέτηση του συνδέσμου σε μία ξεχωριστή ιστοσελίδα "ευχαριστιών" (credits) ή "συνδέσμων" (links) δεν είναι αποδεκτή. Θα πρέπει να προσθέσετε σύνδεσμο στην ίδια ιστοσελίδα με κάθε φωτογραφία. Στη συνέχεια θα πρέπει να μας αποστείλετε με e-mail τη διεύθυνση (URL) του δικτυακού σας τόπου (website) που περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες ιστοσελίδες.

• 6. Δεν επιτρέπεται καμία μετατροπή ή αλλοίωση οποιασδήποτε φωτογραφίας που περιγράφεται στον Όρο #3 χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Ειδικότερα, απαγορεύεται η απαλοιφή του λογοτύπου "stadia.gr" από οποιαδήποτε φωτογραφία το φέρει. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μία τέτοια φωτογραφία χωρίς το λογότυπο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας δηλώνοντας τις φωτογραφίες που σας ενδιαφέρουν. Στην περίπτωση που το αίτημά σας γίνει αποδεκτό θα σας σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή οι πρωτότυπες φωτογραφίες, χωρίς την προσθήκη του λογοτύπου.

• 7. Οι φωτογραφίες που περιγράφονται στον Όρο #3 δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν με σκοπό το οικονομικό όφελος.

• 8. Θα πρέπει να αποθηκεύετε τις φωτογραφίες στον δικό σας server ή website directory και να μην εκτελείται η προσπέλασή τους μέσω του stadia.gr (απαγορεύεται δηλαδή το remote loading).

• 9. Στην περίπτωση που παραβείτε έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω "Όρους χρήσης", θα ειδοποιηθείτε να αφαιρέσετε τις φωτογραφίες από το site σας μέσα σε 72 ώρες. Εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση από μέρους σας, το επόμενο βήμα θα είναι να ειδοποιηθεί η εταιρία που φιλοξενεί το site σας (web host), καθώς θα εμπλακεί άμεσα σε όποια μέτρα κριθούν αναγκαία προκειμένου να συμμορφωθείτε και να πράξετε τα νόμιμα, ως ορίζει ο νόμος 2121/1993.