Παρακάτω ακολουθούν τα σχέδια του Καυτανζογλείου Σταδίου που παλαιότερα υπήρχαν στη σελίδα του. Μπορείτε να συγκρίνετε την τελική εικόνα με αυτά.
.
Αυτή θα είναι η μορφή του Καυτανζογλείου το 2004
Το "νέο" Καυτανζόγλειο για το 2004
Σχέδιο που παρουσιάζει την άποψη από τη δυτική εξέδρα του ανακαινισμένου σταδίου